Bel ons: 0229-582347

Wat zijn belangrijke redenen om zonnepanelen te installeren?

Geld Besparen. Nu en in de toekomst!

Zonnepanelen verlagen uw energierekening en beschermen u deels tegen stijgende energieprijzen. In principe zet u met de installatie van zonnepanelen een deel van uw energierekening ‘op slot’. Dat wil zeggen; u bent niet langer afhankelijk van de bewegingen van de energieprijs. Omdat u overtollig opgewekte stroom gewoon kunt verkopen tegen het energie tarief, zullen uw zonnepanelen ongeacht de energieprijs een vast percentage op de energierekening besparen.

Verhoog de waarde van uw huis

Zonnepanelen verhogen de waarde van uw huis substantieel en hebben een positieve invloed op het verplichte energielabel. De waardevermeerdering kan oplopen tot boven de aanschafprijs van uw installatie! Zonnepanelen zijn dus een duurzame investering. Voor iedere euro die u op jaarbasis bespaart, neemt de huiswaarde ongeveer met 20 euro toe. Gezien de stijgende energieprijs, neemt de waardevermeerdering als gevolg van zonne-energie ook toe!

Bescherm het milieu

Met het klimaatprobleem bent u inmiddels wel bekend. De vraag is of u ook uw steentje bijdraagt aan het terugdringen van deze dreigende ecologische ramp. De kolencentrales waarmee ‘grijze’ stroom wordt opgewekt, pompen jaarlijks een enorme hoeveelheid broeikasgas de atmosfeer in. Daar blijft het echt niet bij, want een dergelijke centrale stoot ook gassen uit als waterstofsulfide, de veroorzaker van zure regen. Een van de grootste stappen die u als consument kunt nemen, is het overstappen op een duurzame energiebron. Zonne-energie is een schone, stille vorm van energie die uiterst milieuvriendelijk is. Door er gebruik van te maken, wordt u minder afhankelijk van vervuilende ‘grijze stroom.

Word onafhankelijker van de energiebedrijven

Het Nederlandse energienet is in principe prima in orde, maar mocht er zich een lange periode van stroomstoring voordoen, dan kunt u altijd uw zonnepanelen op een accu aansluiten. Op deze manier heeft u ook in tijden van stroomstoring gewoon elektriciteit. Daarnaast bent u onafhankelijker van de perikelen van energiebedrijven.

<< Vorige