Bel ons: 0229-582347

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Voor vrijwel iedere dakvorm is een montagesysteem beschikbaar. Er zijn veel verschillende daksoorten die specifieke eisen stellen aan het plaatsen van zonnepanelen. Er worden 2 hoofdgroepen onderscheiden: platte- en hellende daken.

Hellende of schuine daken
Hellende daken zijn het meest geschikt voor de installatie van zonnepanelen. Met een goede zonoriëntatie en dakhelling kan een optimale opbrengst worden gehaald. De kosten van het montagemateriaal zijn lager dan bij platte daken. Hier kan gekozen worden voor een opdak- en een indakoplossing.

Een opdak montagesysteem

Opdak
Dit montagesysteem wordt in Nederland het meest toegepast. Bij bestaande woningen is dit de goedkoopste oplossing. Met metalen beugels en profielen worden de zonnepanelen op het dak bevestigd. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de panelen aan de achterzijde goed geventileerd worden, waardoor een optimaal rendement gehaald wordt.

 

 

Een indak montage systeem

Indak
Een indak opstelling is moeilijker en duurder dan de opdak opstelling. Bij indak worden de zonnepanelen geïntegreerd in het dak op de onderconstructie. De dakpannen worden weg gehaald en door zonnepanelen vervangen. Het voordeel van dit systeem is dat het mooier oogt en beter beschermd is tegen weer en wind.

 

 


Platte daken

Een platdak systeem

Wanneer zonnepanelen op een plat dak worden geplaatst, dan wordt er gebruik gemaakt van kunststof of metalen consoles waarmee de panelen in een optimale hoek kunnen worden geplaatst. Vaak kunnen er meerdere rijen achter elkaar worden opgesteld. Er dient echter wel voldoende afstand tussen de rijen worden gehouden, zodat de voorliggende panelen de achterliggende panelen niet beschaduwen.

 


Montagesysteem voor dakbedekking

Dakbedekking & zonnepanelen
Op vrijwel ieder type dakbedekking kunnen zonnepanelen gemonteerd worden, echter moet er wel rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van de dakbedekking. Zonnepanelen kunnen worden gemonteerd op: dakpanplaten, dakpanen, zink, aluminium of zelfs riet. Ook is hier weer de voorwaarde dat het draagvermogen voldoende moet zijn. Het soort dakbedekking van het gebouw beïnvloedt de keuze van het montagesysteem.

 

Daken die niet geschikt zijn
Op het moment dat daken onvoldoende draagkracht hebben, kunnen er geen zonnepanelen op worden gemonteerd. Als er twijfels zijn, is het aan te raden om constructief onderzoek te laten doen.

<< vorige